phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi2@gmail.com

  Tết Giáp Thìn 2024: Triển lãm Mai Vàng tại An Nhơn, Bình Định (85 อ่าน)

21 ก.พ. 2567 12:09

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Tết Gi&aacute;p Th&igrave;n năm 2024 đ&atilde; ghi dấu ấn đặc biệt với sự kiện triển l&atilde;m mai vang do UBND TX.An Nhơn (B&igrave;nh Định) tổ chức tại Khu trưng b&agrave;y giới thiệu sản phẩm mai v&agrave;ng ở th&ocirc;n Trung Định, x&atilde; Nhơn An, TX.An Nhơn từ ng&agrave;y 26 đến 29 th&aacute;ng 1.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Sự kiện n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ đơn thuần l&agrave; một triển l&atilde;m hoa mai th&ocirc;ng thường m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một dịp quan trọng để cộng đồng địa phương v&agrave; du kh&aacute;ch hiểu hơn về nghệ thuật trồng v&agrave; chăm s&oacute;c hoa mai, đặc biệt l&agrave; loại hoa mang gi&aacute; trị t&acirc;m linh v&agrave; văn h&oacute;a s&acirc;u sắc trong truyền thống Việt Nam.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Th&ocirc;n Trung Định, x&atilde; Nhơn An được chọn l&agrave; địa điểm tổ chức triển l&atilde;m kh&ocirc;ng chỉ v&igrave; l&agrave; nơi tập trung nhiều nh&agrave; vườn v&agrave; người trồng mai, m&agrave; c&ograve;n v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; một địa điểm truyền thống, gắn b&oacute; với văn h&oacute;a v&agrave; lịch sử của địa phương.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Tại triển l&atilde;m n&agrave;y, h&agrave;ng trăm t&aacute;c phẩm mai vang que dua ben tre được trưng b&agrave;y với đa dạng về k&iacute;ch thước, h&igrave;nh d&aacute;ng v&agrave; m&agrave;u sắc, từ những c&acirc;y mai mini cho đến những bức tượng linh vật rồng được tạo h&igrave;nh tinh xảo. Mỗi t&aacute;c phẩm đều l&agrave; một biểu tượng của sự cống hiến v&agrave; t&acirc;m huyết của người trồng mai, từ việc lựa chọn c&acirc;y mẹ, chăm s&oacute;c h&agrave;ng ng&agrave;y cho đến việc tạo h&igrave;nh v&agrave; trang tr&iacute;.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Điều đặc biệt hơn, triển l&atilde;m kh&ocirc;ng chỉ thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của người d&acirc;n địa phương m&agrave; c&ograve;n thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của du kh&aacute;ch từ khắp nơi. C&aacute;c t&aacute;c phẩm mai v&agrave;ng tinh xảo kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m say m&ecirc; những người y&ecirc;u th&iacute;ch hoa mai m&agrave; c&ograve;n l&agrave; điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn kh&aacute;m ph&aacute; vẻ đẹp văn h&oacute;a v&agrave; nghệ thuật d&acirc;n gian tại B&igrave;nh Định.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Tết Gi&aacute;p Th&igrave;n năm 2024, với sự kiện triển l&atilde;m mai v&agrave;ng tại th&ocirc;n Trung Định, đ&atilde; tạo ra một kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a s&ocirc;i động v&agrave; đầy sắc m&agrave;u, g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy du lịch văn h&oacute;a v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội của địa phương.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Theo th&ocirc;ng tin từ &ocirc;ng Mai Xu&acirc;n Tiến, Ph&oacute; chủ tịch UBND TX.An Nhơn, triển l&atilde;m mai v&agrave;ng l&agrave; một hoạt động truyền thống của TX.An Nhơn mỗi khi Xu&acirc;n về Tết đến, nhằm giới thiệu v&agrave; quảng b&aacute; thương hiệu "Mai v&agrave;ng An Nhơn" - sản phẩm n&ocirc;ng nghiệp đặc trưng của địa phương n&agrave;y v&agrave; của tỉnh B&igrave;nh Định. Triển l&atilde;m cũng l&agrave; dịp để tạo cầu nối giữa người sản xuất v&agrave; người ti&ecirc;u d&ugrave;ng y&ecirc;u th&iacute;ch c&acirc;y mai v&agrave;ng, cũng như để c&aacute;c nghệ nh&acirc;n sinh vật cảnh c&oacute; th&ecirc;m cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, từ đ&oacute; n&acirc;ng cao chất lượng t&aacute;c phẩm nghệ thuật c&acirc;y mai v&agrave;ng trong địa b&agrave;n.

<div style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">
<div>
Theo &ocirc;ng Mai Xu&acirc;n Tiến, Ph&oacute; Chủ tịch UBND TX.An Nhơn, v&ugrave;ng đất TX.An Nhơn c&oacute; tổng diện t&iacute;ch trồng mai l&ecirc;n đến con số ấn tượng l&agrave; 340 hecta, tạo ra nguồn cung ứng ổn định khoảng 2 triệu chậu mai trong dịp Tết Gi&aacute;p Th&igrave;n năm 2024. Điều n&agrave;y l&agrave; kết quả của sự đầu tư v&agrave; chăm s&oacute;c kỹ lưỡng từ c&aacute;c nh&agrave; vườn v&agrave; người n&ocirc;ng d&acirc;n trong khu vực.

Mai v&agrave;ng An Nhơn đ&atilde; đạt được một bước tiến quan trọng khi nhận được giấy chứng nhận đăng k&yacute; chỉ dẫn địa l&yacute; từ Cục Sở hữu Tr&iacute; tuệ. Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một sự c&ocirc;ng nhận cho chất lượng v&agrave; uy t&iacute;n của sản phẩm, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; cơ hội v&agrave;ng để sản phẩm n&agrave;y được người ti&ecirc;u d&ugrave;ng trong cả nước nhận biết v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao hơn.

Giấy chứng nhận n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ đem lại lợi &iacute;ch cho Mai v&agrave;ng An Nhơn m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p n&acirc;ng cao sức cạnh tranh của sản phẩm tr&ecirc;n thị trường. Bằng c&aacute;ch n&agrave;y, việc mở rộng thị trường ti&ecirc;u thụ kh&ocirc;ng chỉ giới hạn trong v&ugrave;ng địa phương m&agrave; c&ograve;n mở ra cơ hội cho sản phẩm th&acirc;m nhập v&agrave; cạnh tranh tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.

Điều n&agrave;y cũng l&agrave; một động lực mạnh mẽ để c&aacute;c nh&agrave; vườn v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n trong TX.An Nhơn tiếp tục n&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm v&agrave; mở rộng quy m&ocirc; sản xuất. Sự ph&aacute;t triển của ng&agrave;nh trồng mai kh&ocirc;ng chỉ mang lại lợi &iacute;ch kinh tế m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển bền vững của địa phương.

</div>
<div>Đến với vuon mai giong bạn sẽ kh&ocirc;ng chỉ t&igrave;m thấy c&acirc;y mai đẹp mắt m&agrave; c&ograve;n trải nghiệm dịch vụ chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; th&acirc;n thiện. Ch&uacute;ng t&ocirc;i tự h&agrave;o l&agrave; nguồn cung mai v&agrave;ng lớn nhất, đẹp nhất, v&agrave; gi&aacute; trị nhất cho m&ugrave;a tết. H&atilde;y đến v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; ngay!
Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i qua c&aacute;c th&ocirc;ng tin sau:
Điện thoại/Zalo: 0905 888 999 &ndash; 0799 888 999 &ndash; 0888777777
Email:Vuonmaihoanglong@gmail.com
Facebook: Vườn mai Ho&agrave;ng Long
Địa chỉ: T&acirc;n Thiềng, Chợ L&aacute;ch, Bến Tre.</div>
</div>

phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi2@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้