ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ศรีวลัย เรืองรอง ED 8307 3753 3 TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 24, 2019 062019000001
นางลัดดา ไตรเทพชนะภัย ED 7856 8226 1TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 02, 2019 052019000001
สุกัญญา ธัญญาสุสรรณกุล POKN171102539 Kerry-EMS Nov 16, 2017 00:00 112017000001
นวลอนงค์ พลายเถื่อน ED 2070 8741 8TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 24, 2017 102017000001
คุณอังสุมาลี ยอดยิ่งวิทยา ER 9625 5746 0 TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 16, 2017 082017000003
จิรารัตน์ โจ้นโทน ER 9625 2162 4 TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2017 082017000002
ภิรมย์ ม่วงทอง ET 5038 5835 2TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 10, 2017 082017000001
K. Honey Bee EP225285587TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 22, 2016 032016000001
ชื่อลูกค้า : ศรีวลัย เรืองรอง
Tracking number : ED 8307 3753 3 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000001
ชื่อลูกค้า : นางลัดดา ไตรเทพชนะภัย
Tracking number : ED 7856 8226 1TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000001
ชื่อลูกค้า : สุกัญญา ธัญญาสุสรรณกุล
Tracking number : POKN171102539
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 16, 2017 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000001
ชื่อลูกค้า : นวลอนงค์ พลายเถื่อน
Tracking number : ED 2070 8741 8TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102017000001
ชื่อลูกค้า : คุณอังสุมาลี ยอดยิ่งวิทยา
Tracking number : ER 9625 5746 0 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 16, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082017000003
ชื่อลูกค้า : จิรารัตน์ โจ้นโทน
Tracking number : ER 9625 2162 4 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082017000002
ชื่อลูกค้า : ภิรมย์ ม่วงทอง
Tracking number : ET 5038 5835 2TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082017000001
ชื่อลูกค้า : K. Honey Bee
Tracking number : EP225285587TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 22, 2016
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032016000001